۷۵ شاخص کلیدی عملکرد

شاخص‌ کلیدی عملکرد KPI را می‌توان به عنوان ابزاری قدرتمند و مهم برای مدیران سازمانی در راستای فهم میزان موفقیت و نیز انطباق با مسیر برنامه به شمار می‌رود.

مجموعه مناسبی از KPI دیدگاه روشنی پیرامون عملکرد سازمان در برابر مدیران روشن می‌نماید و مواردی از عملکرد سازمان را که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، مشخص می‌کند. وجود داشتن KPI دقیق و شفاف، به مدیران قدرت تصمیم گیری  بهتری می دهد.

مدیران اثربخش به خوبی این نکته را درک کرده‌اند که با فهم دقیق ابعاد کلیدی عملکرد شرکت و تعیین KPI دقیق  برای آنها می‌توان عملکرد شرکت را به طور موثر و مفید تحت کنترل درآورد. مثلا یک دکتر می‌داند که با سنجش ضربان قلب، فشار خون، کلسترول و … می‌تواند وضعیت سلامت بیمار خود را در مرحله اول تشخیص دهد.

همانگونه که در مقاله قبل اشاره شد، در راستای تعیین KPI مناسب ، مدیران شرکت باید در مرحله اول استراتژی شرکت را به خوبی تعریف نمایند و سپس اهداف راهبردی شرکت را مشخص کنند. در مرحله بعد برای انجام هر یک از اهداف راهبردی، KPI های مناسبی که میزان تحقق آن هدف را نشان دهند  ، تعریف کنند. این اقدام سبب می‌شود KPI همسو با هدف های راهبردی شرکت و اولویت‌های اولیه کسب‌وکار باشد.

با تحقیق پیرامون KPIهای شرکت‌ها بدون توجه به نوع کسب‌وکار و اندازه آنها، این نتیجه تصورشده که زیادی از شاخص‌ها میان آنها مشترک است و برخی از شاخص‌ها که خاص نوع کسب‌وکار آنها است، متفاوت خواهد بود. در ادامه لیست قسمتی از مهم ترین شاخص‌ها که در بسیاری از شرکت ها کاربرد خواهد داشت و بررسی آنها باعث پیشرفت عملکرد شرکت  خواهد کرد، خواهد شد.

شاخص عملکرد

 شاخص‌های عملکرد مالی:  

۱-سود خالص(Net Profit)

۲-حاشیه سود عملیاتی (Operating Profit Margin)

۳-حاشیه سود خالص(Net Profit Margin)

۴-نرخ رشد درآمد(EBITDA)

۵-میزان بازگشت کل سرمایه سهامدار (Total Shareholder Return)

۶-میزان ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added)

۷-میزان بازگشت سرمایه ( Return on Investment)

۸-میزان بازگشت سرمایه نیروی انسانی (Return on Capital Employ)

۹-میزان هزینه‌های عامل (Operating Expense Ratio)

۱۰-میزان بازگشت دارایی‌ها( Return on Assets )

۱۱-نرخ رشد درامد (Revenue Growth Rate)

۱۲-حاشیه سود ناخالص ( Gross Profit Margin)

۱۳-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity Ratio)

۱۴-چرخه تبدیل وجوه نقد (Cash Conversion Cycle)

۱۵-میران سرمایه در حال کار   (Working Capital Ratio)

۱۶-نسبت درامد بر قیمت (Price Earnings Ratio)

۱۷-نسبت میزان سرمایه بر فروش (CAPEX to Sales Ratio)

۱۸-بازده حقوق صاحبان سرمایه (Return on Equity )

 

شاخص‌های مرتبط به مشتری:

۱۹-امتیاز ترویج مشتری  (NPS)

۲۰-نرخ نگهداری مشتری (Customer Retention Rate)

۲۱-شاخص میزان رضایت مشتری Customer Satisfaction Index))

۲۲-امتیاز میزان سوددهی مشتری (Customer Profitability Score)

۲۳-ارزش طول عمر مشتری (Customer Lifetime Value)

۲۴-نرخ گردش مالی مشتری (Customer Turnover Rate)

۲۵-میزان تعامل مشتری (Customer Engagement)

۲۶-شکایات مشتری (Customer Complaints)

 

شاخص‌های مرتبط به بازار و بازاریابی:

۲۷-نرخ رشد بازار (Market Growth Rate)

۲۸-میزان سهم بازار(Market Share)

۲۹-نرخ مکالمه با مشتریان (Cost per Lead)

۳۰-میزان نفوذ برند در بازار  (Brand Equity)

۳۱-رتبه جستجوی برند در اینترنت (Search Engine Rankings)

۳۲-سطح مشارکت آنلاین مشتریان (Customer Online Engagement Level)

۳۳-نرخ کلیک در صفحه و مشاهده سایت از سوی مشتریان  (Page Views and Bounce Rate  )

۳۴-میزان مشارکت در شبکه‌های اجتماعی (Social Networking Footprint )

۳۵-سنجش عملکرد اجرایی شرکت     (Performance measurement Corporate Executive)*

۳۶-اشتراک گذاری صدای مشتری (Online Share of Voice)

۳۷-نرخ تبدیل    (Conversion Rate)

 

شاخص های مرتبط به عملکرد اجرایی :

۳۸-نرخ کمبود موجودی (Inventory Shrinkage Rate)

۳۹-نرخ استفاده از ظرفیت منابع موجود(Capacity Utilisation Rate)

۴۰-سطح موارد زائد و دور ریز در فرآیندها (Process Waste Level)

۴۱-زمان چرخه تکمیل سفارش (Order Fulfilment Cycle Time)

۴۲-نرخ ارائه به‌هنگام و کامل خدمت (Delivery In Full, On Time (DIFOT) Rate)

۴۳-میزان انحراف از برنامه زمان بندی شده پروژه (Project Schedule Variance)

۴۴-میزان انحراف از هزینه‌های پروژه ( Project Cost Variance)

۴۵-سطوح شش سیگما (Six Sigma Level)

۴۶-شاخص میزان ارزش حصول شده (Earned Value (EV) Metric)

۴۷-بازگشت سرمایه پیرامون نوآوری‌های مختلف (Return on Innovation Investment)

۴۸-میزان دوباره ‌کاری (Rework Level )

۴۹-شاخص کیفیت (Quality Index)

۵۰-شاخص اثربخشی تجهیزات(Overall Equipment Effectiveness)

۵۱-میزان زمان خرابی یا کار نکردن خرابی ماشین یا فرآیند(Process or Machine Downtime Level)

۵۲-نرخ اولین بازده (First Pass Yield (FPY))

۵۳-شاخص عرضه بازار (Time to Market)

۵۴-تفکیک پذیری اولین مخاظب (First Contact Resolution (FCR))

۵۵-شاخص‌های عملکرد کارکنان ()

 

شاخص عملکرد اجرایی کارکنان:

۵۶-میزان ارزش افزوده سرمایه نیروی انسانی( Human Capital Value Added (HCVA))

۵۷-شاخص رضایت کارمندان (Employee Satisfaction Index)

۵۸-نرخ آشفتگی کارکنان (Employee Churn Rate)

۵۹-میزان سود به ازای هر کارمند(Revenue Per Employee)

۶۰-امتیاز گذاری حمایت از کارکنان (Staff Advocacy Score)

۶۱-میانگین مدت زمان بودن کارمند در شرکت (Average Employee Tenure)

۶۲-میزان غیبت از کار (Absenteeism Bradford Factor)

۶۳-امتیاز بازخورد ۳۶۰ درجه (۳۶۰-Degree Feedback Score)

۶۴-نرخ رقابت پذیری میزان درامد  (Salary Competitiveness Ratio)*

۶۵-سطح مارکت کارمندان در کار (Employee Engagement Level)

۶۶-میزان بازگشت سرمایه‌های حاصل از آموزش نیروی انسانی(Training Return on Investment)

۶۷-زمان استخدام (Time to Hire)

 

شاخص عملکرد حفاظت از محیط زیست و پایداری اجتماعی :

۶۸-میزان استفاده آب(Water Footprint)

۶۹-میزان صرفه‌جویی(Saving Levels)

۷۰-میزان نرخ بازیافت(Product Recycling Rate)

۷۱-میزان استفاده از کربن(Carbon Footprint

۷۲-نرخ بازیافت زباله ( Waste Recycling Rate)

۷۳-میزان مصرف انرژی(Energy Consumption)

۷۴-نرخ کاهش ضایعات (Waste Reduction Rate)

۷۵-پشتیبانی از زنجیره میلز (Supply Chain Miles )*

 

پیشنهاد میکنم این مقاله ها را نیز بخوانید :

چگونه کسب و کار انلاین خود را راه اندازی کنیم

 

 

۴ سنجه کلیدی عملکرد برای مدیران

در این مقاله میخواهیم چهار سنجه کلیدی عملکردی که هر مدیری نیاز دارد بداند را معرفی کنیم . تصور کنید شما در حال اجرای کسب و کاری هستید و می‌خواهید بدانید کیفیت کسب و کارتان چگونه است. شما می بایست KPI هایی را برای تجارت خودرا انتخاب کنید و این سنجه ها مشخص می کنند که کسب و کار شما چه وضعیتی دارند.

چالش پیش روی شما این است که  این چهار سنجه کلیدی عملکرد پیشنهادی ما را بپذیرید تا تصویر مناسبی پیش روی شما شکل گیرد.

 چهار سنجه کلیدی عملکرد عبارتند از:

  1.  رضایت مشتری
  2. فرآیند کیفیت داخلی
  3.  رضایت کارمندان
  4.  شاخص عملکرد مالی

دلایل تاکید بر چهار سنجه کلیدی عملکرد معرفی شده:

رضایت مشتری:

این موضوع به راحتی قابل درک است که بدون مشتری سازمان شما وجود نخواهد داشت. هر سازمانی دارای مشتریانی است که می بایست رضایت آنها جلب شود. به طور مثال شرکت اپل مشتریانی دارد که محصولات را میخرند، شرکت های IT  سرویس به مشتریان خود ارائه میدهند. هر تجارت، سازمان دولتی و یا غیر دولتی باید اطمینان یابند آنچه نیاز است را به درستی به مشتریان خود ارائه میدهند.

فرآیند کیفیت داخلی:

شرکت ها باید اطمینان یابند سرویس ها و محصولاتشان طبق استاندارد های مورد انتظارشان است و نحوه ی ارائه محصول و یا خدماتشان را بهبود بدهند. مهم نیست که شما اپل هستید و یا یک شرکت در زمینه IT  باید همه مطمئن باشند که فرآیند ها تا حد امکان کارآمد و تاثیر گذار باشند و کیفیت مورد انتظار مشتریان را ارائه دهند.

رضایت کارمندان:

بدون شک می توان گفت کارمندان مهمترین عناصر هر کسب و کار هستند. شرکت ها نمی توانند عملکرد مناسب و قابل قبولی داشته باشند اگر کارمندانشان خوشحال نباشند و این موضوع برای  تمام کسب ها صدق میکند.

شاخص های عملکرد مالی :

پول برای اپل یا یک شرکت IT   مهم است. اپل برای رضایت سهام داران نیازمند است که رشد گردش مالی و سود کافی ارائه دهد و شرکت های IT   نیز اطمینان دهند کنترل هزینه و بالا بردن بهره وری را رعایت میکنند.

بنا براین نتیجه میگیریم که چهارسنجه عملکرد برای هر مدیری مورد نیاز است اما اپل باید شاخص عملکرد مالی اش را از طریق رشد درامد با حاشیه های سود و EBITDA توسعه دهد.

تیم داخلی باید مسیر رضایت مشتری را از شاخص (NPS) بدست آورند.

مدیرانی که از  چهار KPI استفاده کردند متوجه شدند که متناسب با ۴ دیدگاه از کارت امتیاز متوازن  (BSC) هستند. نکته اینجاست که BSC  یک قالب کاری شهودی و بصری است  که باید توضیح بدیم چرا از محبوب ترین ابزار های مدیریتی است که امروز استفاده می شود. با این حال مشکلات مشابه KPIها را نیز دارند، اکثر scorecards از KPI های  نامفهوم پرشده اند.

بنابراین اگر شما به دنبال KPI های مرتبط و معنی دار هستید بسادگی می توانید از رضایت مشتری، فرآیند کیفیت داخلی ، رضایت کارمندان، شاخص عملکرد مالی شروع کنید.

چرا سنجه های کلیدی عملکرد مهم هستند؟

منظور از سنجه های کلیدی عملکرد چیست؟

در این مطلب می خواهیم توضیحاتی درباره سنجه های کلیدی عملکرد و علت اهمیت آن ها در کسب و کار ها به شما کاربران و استارت آپی های محترم بدهیم.

منظور از شاخص های کلیدی و یا سنجه های کلیدی  عملکرد چیست؟ هر کسب و کاری نیاز به دانستن این موضوع دارد که به چه میزانی به اهداف کلیدی مشخص شده برای خود رسیده و یا در حقیقت در کدام مرحله ایستاده است. برای این کار مدیران شرکت ها ملاک ها و شاخص هایی برای خود تعریف می کنند و با اعمال این شاخص ها روی داده ها و بررسی آن می توانند نسبت به پیشرفت کار شرکت اطلاعاتی بدست بیاورند. این ملاک ها می توانند مرتبط با میزان فروش، میزان سود، هزینه های جذب مشتری و …باشد.

چرا سنجه های کلیدی مهم هستند
سنجه های کلیدی

علت اهمیت سنجه های کلیدی عملکرد چیست؟

شاید با خود بگویید که سود بدست آمده معیار و سنجه ی خوبی برای اطلاع از میزان پیشرفت کسب و کار به حساب می آید اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که شاید سود فعلی حداقل سودی است که شما می توانید از کسب و کار خود بدست آورید! برای فهمیدن این موضوع که در چه جاهایی منابع مالی و غیر مالی شما در حال هدر رفتن است و یا اینکه توجه به چه مراحلی از کار موجب سود آوری بیشتر می شود، کافیست برای خود یک سری معیار و سنجه های کلیدی عملکرد تعریف کرده و با توجه به تغییرات این سنجه ها می توانید در کسب و کار خود تغییراتی مفید حاصل کنید.

اگر معیاری برای بررسی عملکرد شرکت و کارکنان وجود نداشته باشد، نمی توان به راحتی آن کسب و کار را مدیریت کرد چرا که میزان پیشرفت و یا پسرفت عملکرد خود را نمی دانیم و نمی توانیم بفهمیم که کدام قسمت از کار ایراد دارد و یا کدام قسمت دارد به خوبی کار خود را انجام می دهد.

البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که جمع آوری داده های بسیار و غیر مفید و بدون تفسیر کردن، بیشتر موجب ضرر است تا سود و منفعت همچنین توجه و بررسی بسیار زیاد سنجه موجب عقب افتادن از کار های مهم به خصوص برای استارت اپ ها می شود و حتی ممکن است باعث نا امیدی نیز بشود که در این حالت باید سنجه های کلیدی عملکرد انتخاب شده را مورد بازبینی قرار دهیم و در صورت لزوم سنجه ها و شاخص های بهتری برای کسب و کار خود پیدا کنیم چرا که ممکن است سنجه های انتخابی نتیجه ی لازم را به ما ندهند و یا بررسی آن ها دشوار و زمانبر باشد.

می توانید در مقاله چگونه سنجه های کلیدی کسب و کار خود را بیابیم، راهکار های برای انتخاب سنجه های کلیدی پیدا کنید.