معرفى كتاب شاخص هاى كليدى عملكرد

 

شناسنامه ى كتاب

موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد

نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دیوید پارمنتر
مترجم: فرنوش باقری- مصطفی دزفولی
فرایند چاپ: –
نوبت چاپ: اول
تیراژ: –
شابک: ۱۰۰۰
سال نشر: ۱۳۹۱
تعداد صفحه: ۱۶۴

 

سر فصل ها

یشگفتار/۷

پیشگفتار مترجمین/۱۳

 

فصل اول: معرفي/۱۵

شاخص‌هاي کلیدی نتیجه/۱۶

شاخص‌های عملکرد و نتیجه/۱۷

شاخص‌هاي كليدي عملكرد/۱۸

مدل‌هاي مديريتي كه تأثير زیادی بر KPIها دارند/۲۹

تعاريف/۳۶

 

فصل دوم: اصول اجرای شاخص‌های کلیدی عملکرد/۳۹

چهار اصل به منظور کمک به تعیین و بهره برداری ازKPI ها/۴۰

تعریف مأموریت، آرمان و استراتژی/۴۷

 

فصل سوم: استقرار و استفاده از KPI‌ها: یک مدل ۱۲ مرحله‌ای/۴۹

مرحلۀ ۱: تعهد تیم مدیریت ارشد/۴۹

مرحلۀ ۲: تشکیل تیم پروژۀ KPI/58

مرحلۀ ۳: استقرار فرایند و فرهنگ “فقط انجام بده”/۶۲

مرحلۀ ۴: بر قراری یک استراتژی جامع در توسعه KPI/67

مرحله ۵ : آشنایی تمامی کارکنان با سیستم KPI/71

مرحلۀ ۶: تعیین عوامل حیاتی موفقیت سازمان/۷۵

مرحلۀ ۷: ثبت سنجه‌های عملکرد در یک پایگاه اطلاعاتی/۷۶

مرحلۀ ۸: انتخاب سنجه‌های عملکرد تیمی/۸۰

مرحلۀ ۹: انتخاب KPIهای سازمانی/۸۷

مرحلۀ ۱۰: تهیۀ چارچوب گزارش دهی برای تمام سطوح/۹۰

مرحلۀ ۱۱: تسهیل استفاده از KPIها/۹۷

مرحلۀ ۱۲: بهبود و پالایش KPIها به منظور حفظ مرتبط بودن آنها/۱۰۲

 

فصل چهارم: بستۀ راهنما برای تیم KPI/105

استفاده از‌این بستۀ راهنما/۱۰۵

کاربرگ مرحلۀ ۱: تعهد تیم مدیریت ارشد/۱۰۵

کاربرگ مرحلۀ ۲: تشکیل تیم پروژۀ KPI/112

کاربرگ مرحلۀ ۳: استقرار فرآیند و فرهنگ “فقط انجام بده”/۱۱۶

کاربرگ مرحلۀ ۴: برقراری یک استراتژی جامع در توسعۀ KPI/120

کاربرگ مرحله ۵: آشنایی تمامی کارکنان با سیستم KPI/123

کاربرگ مرحلۀ ۶ : تعیین عوامل حیاتی موفقیت سازمان/۱۲۹

کاربرگ مرحلۀ ۷: ثبت کامل سنجه‌ها در یک پایگاه اطلاعاتی/۱۲۹

کاربرگ مرحلۀ ۸: انتخاب سنجه‌های عملکرد تیمی/۱۳۰

کاربرگ مرحلۀ ۹ : انتخاب KPIهای سازمانی/۱۳۸

کاربرگ مرحلۀ ۱۰ : تهیۀ چارچوبهای نمایش، گزارش دهی و بازبینی در تمام سطوح/۱۴۰

کاربرگ مرحلۀ ۱۱ : تسهیل استفاده از KPIها/۱۴۴

کاربرگ مرحلۀ ۱۲: بهبود و پالایش KPIها به منظور حفظ مرتبط بودن آنها/۱۴۶

 

 

معرفى خلاصه ى كتاب

ارزیابی عملکرد يك سازمان همواره از نظر مديران ان سازمان داراى اهميت بسيار بوده است و قطعا مهمترين بخش در يك سنجش يا ارزيابى انتخاب شاخص هاى كليدى عملكرد درست براى اين ارزيابيست اين كتاب توسط يه مشاور كسب و كار نوشته شده كه حاصل تجربيات مشاوره ي خود با شركت هاى مختلف را به صورت دوازده مرحله براى انتخاب شاخصه هاى كليدى ارزيابى عملكرد تدوين كرده؛ و علاوه بررتوضيح كامل ان دوازده مرحله فرم ها و چك ليست هاى مرتبط با موضوع را نيز فراهم اورده است..

 

براى دانلود اين كتاب كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *