۷۵ شاخص کلیدی عملکرد

شاخص‌ کلیدی عملکرد KPI را می‌توان به عنوان ابزاری قدرتمند و مهم برای مدیران سازمانی در راستای فهم میزان موفقیت و نیز انطباق با مسیر برنامه به شمار می‌رود.

مجموعه مناسبی از KPI دیدگاه روشنی پیرامون عملکرد سازمان در برابر مدیران روشن می‌نماید و مواردی از عملکرد سازمان را که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، مشخص می‌کند. وجود داشتن KPI دقیق و شفاف، به مدیران قدرت تصمیم گیری  بهتری می دهد.

مدیران اثربخش به خوبی این نکته را درک کرده‌اند که با فهم دقیق ابعاد کلیدی عملکرد شرکت و تعیین KPI دقیق  برای آنها می‌توان عملکرد شرکت را به طور موثر و مفید تحت کنترل درآورد. مثلا یک دکتر می‌داند که با سنجش ضربان قلب، فشار خون، کلسترول و … می‌تواند وضعیت سلامت بیمار خود را در مرحله اول تشخیص دهد.

همانگونه که در مقاله قبل اشاره شد، در راستای تعیین KPI مناسب ، مدیران شرکت باید در مرحله اول استراتژی شرکت را به خوبی تعریف نمایند و سپس اهداف راهبردی شرکت را مشخص کنند. در مرحله بعد برای انجام هر یک از اهداف راهبردی، KPI های مناسبی که میزان تحقق آن هدف را نشان دهند  ، تعریف کنند. این اقدام سبب می‌شود KPI همسو با هدف های راهبردی شرکت و اولویت‌های اولیه کسب‌وکار باشد.

با تحقیق پیرامون KPIهای شرکت‌ها بدون توجه به نوع کسب‌وکار و اندازه آنها، این نتیجه تصورشده که زیادی از شاخص‌ها میان آنها مشترک است و برخی از شاخص‌ها که خاص نوع کسب‌وکار آنها است، متفاوت خواهد بود. در ادامه لیست قسمتی از مهم ترین شاخص‌ها که در بسیاری از شرکت ها کاربرد خواهد داشت و بررسی آنها باعث پیشرفت عملکرد شرکت  خواهد کرد، خواهد شد.

شاخص عملکرد

 شاخص‌های عملکرد مالی:  

۱-سود خالص(Net Profit)

۲-حاشیه سود عملیاتی (Operating Profit Margin)

۳-حاشیه سود خالص(Net Profit Margin)

۴-نرخ رشد درآمد(EBITDA)

۵-میزان بازگشت کل سرمایه سهامدار (Total Shareholder Return)

۶-میزان ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added)

۷-میزان بازگشت سرمایه ( Return on Investment)

۸-میزان بازگشت سرمایه نیروی انسانی (Return on Capital Employ)

۹-میزان هزینه‌های عامل (Operating Expense Ratio)

۱۰-میزان بازگشت دارایی‌ها( Return on Assets )

۱۱-نرخ رشد درامد (Revenue Growth Rate)

۱۲-حاشیه سود ناخالص ( Gross Profit Margin)

۱۳-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity Ratio)

۱۴-چرخه تبدیل وجوه نقد (Cash Conversion Cycle)

۱۵-میران سرمایه در حال کار   (Working Capital Ratio)

۱۶-نسبت درامد بر قیمت (Price Earnings Ratio)

۱۷-نسبت میزان سرمایه بر فروش (CAPEX to Sales Ratio)

۱۸-بازده حقوق صاحبان سرمایه (Return on Equity )

 

شاخص‌های مرتبط به مشتری:

۱۹-امتیاز ترویج مشتری  (NPS)

۲۰-نرخ نگهداری مشتری (Customer Retention Rate)

۲۱-شاخص میزان رضایت مشتری Customer Satisfaction Index))

۲۲-امتیاز میزان سوددهی مشتری (Customer Profitability Score)

۲۳-ارزش طول عمر مشتری (Customer Lifetime Value)

۲۴-نرخ گردش مالی مشتری (Customer Turnover Rate)

۲۵-میزان تعامل مشتری (Customer Engagement)

۲۶-شکایات مشتری (Customer Complaints)

 

شاخص‌های مرتبط به بازار و بازاریابی:

۲۷-نرخ رشد بازار (Market Growth Rate)

۲۸-میزان سهم بازار(Market Share)

۲۹-نرخ مکالمه با مشتریان (Cost per Lead)

۳۰-میزان نفوذ برند در بازار  (Brand Equity)

۳۱-رتبه جستجوی برند در اینترنت (Search Engine Rankings)

۳۲-سطح مشارکت آنلاین مشتریان (Customer Online Engagement Level)

۳۳-نرخ کلیک در صفحه و مشاهده سایت از سوی مشتریان  (Page Views and Bounce Rate  )

۳۴-میزان مشارکت در شبکه‌های اجتماعی (Social Networking Footprint )

۳۵-سنجش عملکرد اجرایی شرکت     (Performance measurement Corporate Executive)*

۳۶-اشتراک گذاری صدای مشتری (Online Share of Voice)

۳۷-نرخ تبدیل    (Conversion Rate)

 

شاخص های مرتبط به عملکرد اجرایی :

۳۸-نرخ کمبود موجودی (Inventory Shrinkage Rate)

۳۹-نرخ استفاده از ظرفیت منابع موجود(Capacity Utilisation Rate)

۴۰-سطح موارد زائد و دور ریز در فرآیندها (Process Waste Level)

۴۱-زمان چرخه تکمیل سفارش (Order Fulfilment Cycle Time)

۴۲-نرخ ارائه به‌هنگام و کامل خدمت (Delivery In Full, On Time (DIFOT) Rate)

۴۳-میزان انحراف از برنامه زمان بندی شده پروژه (Project Schedule Variance)

۴۴-میزان انحراف از هزینه‌های پروژه ( Project Cost Variance)

۴۵-سطوح شش سیگما (Six Sigma Level)

۴۶-شاخص میزان ارزش حصول شده (Earned Value (EV) Metric)

۴۷-بازگشت سرمایه پیرامون نوآوری‌های مختلف (Return on Innovation Investment)

۴۸-میزان دوباره ‌کاری (Rework Level )

۴۹-شاخص کیفیت (Quality Index)

۵۰-شاخص اثربخشی تجهیزات(Overall Equipment Effectiveness)

۵۱-میزان زمان خرابی یا کار نکردن خرابی ماشین یا فرآیند(Process or Machine Downtime Level)

۵۲-نرخ اولین بازده (First Pass Yield (FPY))

۵۳-شاخص عرضه بازار (Time to Market)

۵۴-تفکیک پذیری اولین مخاظب (First Contact Resolution (FCR))

۵۵-شاخص‌های عملکرد کارکنان ()

 

شاخص عملکرد اجرایی کارکنان:

۵۶-میزان ارزش افزوده سرمایه نیروی انسانی( Human Capital Value Added (HCVA))

۵۷-شاخص رضایت کارمندان (Employee Satisfaction Index)

۵۸-نرخ آشفتگی کارکنان (Employee Churn Rate)

۵۹-میزان سود به ازای هر کارمند(Revenue Per Employee)

۶۰-امتیاز گذاری حمایت از کارکنان (Staff Advocacy Score)

۶۱-میانگین مدت زمان بودن کارمند در شرکت (Average Employee Tenure)

۶۲-میزان غیبت از کار (Absenteeism Bradford Factor)

۶۳-امتیاز بازخورد ۳۶۰ درجه (۳۶۰-Degree Feedback Score)

۶۴-نرخ رقابت پذیری میزان درامد  (Salary Competitiveness Ratio)*

۶۵-سطح مارکت کارمندان در کار (Employee Engagement Level)

۶۶-میزان بازگشت سرمایه‌های حاصل از آموزش نیروی انسانی(Training Return on Investment)

۶۷-زمان استخدام (Time to Hire)

 

شاخص عملکرد حفاظت از محیط زیست و پایداری اجتماعی :

۶۸-میزان استفاده آب(Water Footprint)

۶۹-میزان صرفه‌جویی(Saving Levels)

۷۰-میزان نرخ بازیافت(Product Recycling Rate)

۷۱-میزان استفاده از کربن(Carbon Footprint

۷۲-نرخ بازیافت زباله ( Waste Recycling Rate)

۷۳-میزان مصرف انرژی(Energy Consumption)

۷۴-نرخ کاهش ضایعات (Waste Reduction Rate)

۷۵-پشتیبانی از زنجیره میلز (Supply Chain Miles )*

 

پیشنهاد میکنم این مقاله ها را نیز بخوانید :

چگونه کسب و کار انلاین خود را راه اندازی کنیم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *