۱۷ شاخص کلیدی عملکرد در حوزه مدیریت پروژه

۱: انحراف از ROI برنامه‌ریزی شده انحراف از بازگشت برنامه‌ریزی شده سرمایه گذاری (ROI) تفاوت بین بازگشت سرمایه‌گذاری در پایه برنامه‌ریزی شده و بازده واقعی سرمایه‌گذاری است. ۲: ارزش (بودجه) کار برنامه‌ریزی شده ابزار مناسبی جهت برنامه‌ریزی برای تأمین مالی بر اساس هر فاز و درصد قرارداری یک پروژه. نام دیگر آن BCWS مخفف کلمات Budget Cost […]

شاخص ها مالی و فروش

شاخص‌های سنجش عملکرد مالی شرکت: سود خالص(Net Profit) حاشیه سود خالص(Net Profit Margin) حاشیه سود ناخالص ( Gross Profit Margin) حاشیه سود عملیاتی (Operating Profit Margin) نرخ رشد درآمد میزان کل بازگشت سهامدار (Total Shareholder Return) میزان ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added) میزان بازگشت سرمایه ( Return on Investment) میزان بازگشت سرمایه نیروی انسانی […]

شاخص ها عملکرد

شاخص های مالی سود (Profit) اکثرا با مفهوم این شاخص اشنا هستیم اما باید بدانید که این شاخص مهمترین شاخص عملکرد در بین سایر شاخص ها است که شامل سودخالص و سودناخالص میباشد. با بررسی دقیق هریک متوجه میشوید که آیا سازمان شما در رسیدن به بازگشت سرمایه بالا موفق عمل کرده است و یا […]

۵ شاخص کلیدی عملکرد برای نگهداری (KPI)

احتمالاً اولین بار نیست که می شنوید برای رسیدن به نتایج عالی ، شما باید یک هدف و معیارهای خاص داشته باشید تا بتوانید هدف خود را محقق کنید یا نه؟ برای مدیران تعمیر و نگهداری ، اندازه گیری KPI با استفاده از نرم افزار EAM که امکان ایجاد داشبوردهای سفارشی را بر اساس داده […]