شاخص های کلیدی فروش

چگونه معیارهای مناسب را برای تیم فروش خود تعریف کنیم شناسایی و شناخت شاخص های عملکرد کلیدی فروش (KPI) میتوند همانند یک رژیم غذایی می تواند موثر باشد، همه ادعا می کنند که رژیم غذایی آنها بهتر از دیگران است، در نتیجه همه توصیع های متضاد در مورد غذا های خاص می کنند و یک […]

شاخص های کلیدی عملکرد kpi

شما هم مثل من در مسیر یابی ضعیف هستید؟ یا فقط من باید به کمک نقشه به مقصدم برسم؟ به عنوان مثال وقتی میخواهم به جایی بروم باید هر ۳۰ ثانیه گوکل مپ را چک کنم و ببینم در کجای مسیر هستم؟ چون میدانم اگر حواسم پرت شود ممکن است راه را اشتباه بروم و […]